zoek|

Tercol: ritnaalden in mais

Tuesday, April 03, 2012

Effectiviteit van Tercol op ritnaalden in mais

In 2010 heeft Proeftuin Zwaagdijk, in opdracht van Pireco, een proef aangelegd waarin gekeken is naar de effectiviteit van Tercol op ritnaalden. Verschillende combinaties met toepassingen van zowel Tercol granulaat als vloeibaar, in verschillende doseringen zijn met elkaar vergeleken. Bij alle objecten heeft een volvelds behandeling voor het zaaien plaatsgevonden, gevolgd door twee gewasbespuitingen. Een overzicht van alle objecten en behandelingen tijdens deze proef is te zien in Tabel 1. Bij droge omstandigheden is het gewas na-gespoten met water om het middel in de bodem te krijgen. 
 
Tabel 1; Behandelingen
Object Toepassing Tijdstippen
Onbehandeld -- --
200 kg/ha Tercol granulaat
10      l/ha Tercol vloeibaar
Volvelds voor zaaien
Gewasbespuitingen
20-mei
1-jun, 15-jun
10      l/ha Tercol vloeibaar
10      l/ha Tercol vloeibaar
Volvelds voor zaaien
Gewasbespuitingen
20-mei
1-jun, 15-jun
200 kg/ha Tercol granulaat
20      l/ha Tercol vloeibaar
Volvelds voor zaaien
Gewasbespuitingen
20-mei
1-jun, 15-jun
20      l/ha Tercol vloeibaar
20      l/ha Tercol vloeibaar
Volvelds voor zaaien
Gewasbespuitingen
20-mei
1-jun, 15-jun
 

Resultaten & Conclusie
Voor aanvang van deze proef is vastgesteld dat er ritnaalden in het perceel aanwezig waren. Op 4 momenten gedurende juni en juli is de stand van het gewas beoordeeld. Tijdens deze beoordelingen waren er geen gewasreacties of verschillen te zien in de stand van het gewas. Op 14 en 21 juni zijn van elk object 36 planten beoordeeld op schade veroorzaakt door ritnaalden en het aantal aangetaste planten geteld. Zoals te zien is in Tabel 2 hebben alle behandelingen met Tercol een goede werking gehad op het voorkomen van schade aan mais door ritnaalden. Tussen de verschillende behandelingen zijn geen belangrijke verschillen waargenomen.
 
Tabel 2; Resultaten
Object Planten 14-jun Planten 21-jun
Onbehandeld 14 15
200 kg/ha Tercol granulaat
10      l/ha Tercol vloeibaar
0 0
10      l/ha Tercol vloeibaar
10      l/ha Tercol vloeibaar
0 1
200 kg/ha Tercol granulaat
20      l/ha Tercol vloeibaar
0 1
20      l/ha Tercol vloeibaar
20      l/ha Tercol vloeibaar
0 0
 
Januari 2011
Tercol: ritnaalden in mais

MEER OVER