zoek|

Nemater: stengelaal in zaaiuien

Wednesday, January 16, 2013

Effectiviteit van Nemater op stengelaaltjes in zaaiuien

In deze proef, uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk, is de effectiviteit van Nemater op stengelaaltjes in zaaiuien getoetst. Een toepassing van 30 kg/ha Nemater Granulaat gevolgd door 5 bespuitingen van 10 l/ha Nemater vloeibaar met een interval van twee weken, is vergeleken met een object onbehandeld en een enkele toepassing van 10 kg/ha Vydate 10G (Tabel 1).
 
Tabel 1; Behandelingen
Object Toepassing Tijdstippen
Onbehandeld -- --
Nemater 30 kg/ha
10 l/ha
5-apr
4-mei, 10-mei, 24-mei, 6-jun en 18-jun
Vydate 10G 10 kg/ha 5-apr

Voor aanvang van de proef is een grondmonster genomen om de hoeveelheid aaltjes te bepalen. Op dit moment was er sprake van een zware besmetting. Tijdens de teelt zijn er geen verschillen in de stand van het gewas en geen gewasreacties waargenomen. Er zijn geen uien weggevallen of achtergebleven in de groei door schade veroorzaakt door het stengelaaltje. Na de oogst op 17 september is een tweede grondmonster genomen. In de monsters van de behandelde objecten zijn deze keer geen aaltjes aangetroffen. Vervolgens zijn de uien op 10 december op maat gesorteerd, gewogen en beoordeeld op stengelaaltjes.

Resultaten & Conclusie
De opbrengst van de uien behandeld met Nemater is aantoonbaar hoger dan het onbehandelde object en vergelijkbaar met de Vydate 10G behandeling (Tabel 2). In het onbehandelde object zijn meer uien teruggevonden met schade veroorzaakt door het stengelaaltje dan bij de behandelde objecten. Zowel Vydate 10G als Nemater vermindert het aantal geoogste uien met schade veroorzaakt door het stengelaaltje en geven een hogere productie dan onbehandelde uien. De behandelingen met Nemater en Vydate 10G laten een vergelijkbare opbrengst zien.

Tabel 2; Resultaten
Object Totaal kg 0-40 (kg) 40-60 (kg) 60-80 (kg) 80+ (kg) Kg/Ha Aantal aaltjes
Onbehandeld 34,8 0,5 8,7 23,1 1,0 57.933 15
Nemater 42,6 0,3 9,2 29,7 2,9 70.979 2
Vydate 10G 40,0 0,3 8,5 27,5 2,6 66.638 1

Januari 2013 - Onderzoek Proeftuin Zwaagdijk - pojectnummer 12673
Nemater: stengelaal in zaaiuien

MEER OVER