zoek|

Tercol: wortelvlieg in peen

Thursday, November 29, 2012

Effectiviteit van Tercol op wortelvlieg in peen

De wortelvlieg is een van de meest voorkomende plagen in peen. In deze proef, uitgevoerd op twee locaties door Proeftuin Zwaagdijk, is de effectiviteit van Tercol als grondbehandeling op de eerste vlucht van de wortelvlieg getoetst. Een volvelds grondbehandeling van 200 kg/ha Tercol korrel gevolgd door twee bespuitingen van 10 l/ha Tercol vloeibaar is vergeleken met een object onbehandeld en een grondbehandeling van 0.5 l/ha Dimethoaat (Tabel 1). 
 
Tabel 1; Behandelingen
Object Toepassing Opmerkingen
Onbehandeld -- Standaard
Tercol  200 kg volvelds
10 l/ha 
5 cm inwerken
bij opkomst peen en tijdens vlucht
Dimethoaat 0,5 l/ha Standaard

In samenwerking met De Groene Vlieg zijn twee proeflocaties in Dronten en Zuid-Beijerland geselecteerd waar in 2011 een zeer hoge druk was. Door de proefvelden aan de randen van de percelen aan te leggen werd een zo hoog mogelijke infectiedruk gecreëerd. De Groene Vlieg heeft op beide proeflocaties gele vangplaten geplaatst en de vangsten iedere week geteld om de vlucht van de wortelvlieg te volgen. Per veld zijn ten minste 100 wortels, na te zijn gespoeld, beoordeeld op aantasting door de made van de wortelvlieg. Aan de hand van deze beoordeling werd een indexcijfer van de zwaarte van de aantasting bepaald.

Resultaten & Conclusie
De druk van de wortelvlieg in Zuid-Beijerland was tijdens de proef zeer hoog. In Dronten was de druk een stuk lager maar voldoende hoog om schade aan de peen te veroorzaken. Zowel de resultaten van Dronten (Tabel 2) als Zuid-Beijerland (Tabel 3) laten een lagere gemiddelde aantastingsindex en -percentage zien bij de objecten die behandeld zijn met Tercol. Deze bevindingen worden echter niet statistisch ondersteund. De stand van de peen bij de behandeling met Tercol op het proefveld in Dronten was minder goed dan bij de overige behandelingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze behandeling oppervlakkig is ingewerkt, terwijl de andere behandelingen een diepere grondbewerking kregen. Op het perceel in Zuid-Beijerland zijn geen verschillen in gewasstand waargenomen als gevolg van de grondbehandeling.

Tabel 2; Resultaten locatie Dronten

9 juli Aantasting 23 juli 23 juli Gemiddeld
% aantasting

Object

% aantasting 1-5 % 5-25 % Totaal % Index
Onbehandeld 3,2 5,8 0,5 6,3 3,4 4,7
Tercol 2,2 4,0 0,8 4,8 2,8 3,5
Dimethoaat 3,7 6,3 0,0 6,3 3,2 5,0
 
 
Tabel 3; Resultaten locatie Zuid-Beijerland

6 juli Aantasting 20 juli
20 juli Gemiddeld
% aantasting
Object % aantasting 1-5 % 5-25% 25-50% Totaal % Index
Onbehandeld 6 45 12 1 59 30 43
Tercol 9 19 19 0 38 20 31
Dimethoaat 18 31 15 1 47 21 44
 
November 2012 - Onderzoek Proeftuin Zwaagdijk - projectnummer 14722