zoek|

Mucofol

afweren van bladschimmels en bladvlekken (houtig)

Toepassing
Gewasverzorging bij houtige gewassen in de landbouw, tuinbouw, tuin en plantsoenen; waar er sprake kan zijn van bladschimmels. Zoals Bladvlekkenziekte, Schurft, Echte meeldauw, Valse meeldauw, Sterroetdauw / Blackspot en Roest. Zonder gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Samenstelling
MUCOFOL bestaat uit een hoog geconcentreerde samenstelling van specifiek werkende kruidenconcentraten op basis van water. Verkrijgbaar in vloeibare- en korrelvorm. De vloeibare vorm is bedoeld voor aangieten of spuiten. De korrelvorm is uitermate geschikt om uit te strooien over de grond.

Werking
MUCOFOL wordt opgenomen door het blad van het gewas en de bodem. Dankzij de aanwezige wortelstimulerende- en gewasverzorgende bestanddelen zullen wortels, bladeren en bodem een verhoogde weerstand en een eigen afweersysteem ontwikkelen.
Bladschimmels worden in hun ontwikkeling geremd. Het gewas zal een gezonde groei te zien geven

Toediening algemeen

MUCOFOL kan men het beste preventief toedienen; vooral wanneer er in het verleden veel overlast en schade is geweest. Maar ook wanneer er schade en aantasting waargenomen is, kunnen de producten alsnog, op gericht advies, met succes worden toegepast.

Voor een optimale werking van de vloeibare vorm zijn droge omstandigheden een vereiste, zodat bladopname kan plaatsvinden. Belangrijk is bewolkt en bedekt weer. Voor gebruik van korrels zijn vochtige omstandigheden juist een vereiste.

Het vloeibare product, op basis van water, kan toegediend worden door middel van aangieten, sproeien, spuiten of injecteren. Het korrelproduct kan uitgestrooid en/of door de bodem gemengd worden. MUCOFOL heeft een werkingsduur van twee tot vier weken, waarna een vervolgbehandeling noodzakelijk kan zijn (afhankelijk van weersomstandigheden en plaagdruk).